Akta pendaftaran pengangkatan 1952 akta 253 de facto adalah di bawah bidang kuasa jabatan pendaftaran negara dan hanya terpakai di […]

Pejabat daerah hanya untuk kelulusan untuk mengangkat sumpah sahaja. 5Surat Akuan Seorang Warganegara Malaysia Yang Menjadi Penjamin Keluarganya Warganegara Asing […]

Banyak juga yang telah berlaku di kalangan kita yang telah kehilangan surat beranak yang di buat sebelum ini. Oleh itu […]

Ada juga yang telah rosak akibat disimpan di tempat yang tidak sesuai. Arti hari lahir pada hari senin dilambangkan dengan […]